DOKUMENTY REKRUTACYJNE “CENTRUM TERAPII TITUM”

WERSJA W PDF:

 1. Dane osobowe dziecka_Deklaracje rodzica
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 3. Diagnoza medyczna
 4. Regulamin członkowski Stowarzyszenia
 5. Umowa uczestnictwa w projekcie
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 7. OŚWIADCZENIE o rezygnacji

WERSJA W WORD:

 1. Dane osobowe dziecka_Deklaracje rodzica
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 3. Diagnoza medyczna
 4. Regulamin członkowski Stowarzyszenia
 5. Umowa uczestnictwa w projekcie
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 7. OŚWIADCZENIE o rezygnacji

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE W TRAKCIE STANU EPIDEMIOLOGICZNEGO COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Do podpisu i przyniesienia TYLKO przed pierwszymi zajęciami:

OŚWIADCZENIA