Terapia metodą S.Masgutowej

Terapia Swetłany Masgutowej jest terapią polegającą na zintegrowaniu przetrwałych odruchów, które nie zostały zintegrowane w wieku niemowlęcym. Techniki pracy ze schematami odruchów mają na celu aktywizację układu proprioceptywnego, przedsionkowego, taktylnego i słuchowo-wzrokowego w celu optymalizacji funkcjonowania i uczenia się. Celem terapii jest uruchomienie naturalnych, genetycznych programów, w które wyposażyła nas natura, mechanizmów samoregulacji oraz wsparcie rozwoju różnych umiejętności poznawczych i uczenia się.