Wyniki

W odpowiedzi na rozeznanie rynku dotyczące robót budowlanych w postaci „ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWO – USŁUGOWEGO NA POMIESZCZENIA REHABILITACJI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD- KAN, CO,WENTYLACJĄ ORAZ ELEKTRYCZNYMI” wpłynęło pięć ofert.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM w wyniku rozeznania cenowego rynku ustaliło najniższą cenę w wysokości 44 060,55.