W celu zapisania dziecka na terapie prowadzone w ramach Projektu Centrum Terapii Titum należy złożyć osobiście w biurze projektu wypełnione dokumenty rekrutacyjne.

Wykaz dokumentów:

  1. Dane osobowe dziecka oraz deklaracje rodzica
  2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  3. Diagnoza medyczna
  4. Regulamin członkowski Stowarzyszenia
  5. Umowa uczestnictwa w projekcie
  6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

oraz Kopia orzeczenia o niepełnosprawności

Dokumenty dostępne są w biurze projektu w godzinach pracy lub na stronie www.titum.pl.

Godziny pracy biura:

Poniedziałek – 8:30 – 15:00

Wtorek – 8:30 – 19:00

Środa – 8:30 – 15:00

Czwartek – 8:30 – 15:00

Piątek – 8:30 – 15:00