W celu zapisania dziecka na terapie prowadzone w ramach projektu pn. „Krok za krokiem”, należy złożyć osobiście
w biurze Titum wypełnione dokumenty rekrutacyjne oraz kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Wykaz dokumentów:

  1. Dane osobowe dziecka, deklaracje rodzica
  2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  3. Diagnoza medyczna
  4. Regulamin udziału w projekcie
  5. Umowa uczestnictwa w projekcie
  6. OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody
  7. OŚWIADCZENIE o rezygnacji

Dokumenty dostępne są w biurze Titum.

Godziny pracy biura:

Poniedziałek – 8:30 – 15:00

Wtorek – 8:30 – 15:00

Środa – 8:30 – 15:00

Czwartek – 8:30 – 15:00

Piątek – 8:30 – 15:00