Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM realizuje projekt „Centrum Terapii Titum” dofinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs
o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2018) ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Cel projektu:

Nasz projekt pozwoli stworzyć miejsce w którym zarówno dzieci jak i ich rodzice będą mogły odnaleźć siebie, przyjaciół i nabyć wiele cennych umiejętności. Poprzez terapię indywidualną i grupową prowadzoną przez zespół specjalistów z udziałem zwierząt (psów i koni) w małym dziecku będziemy poprawiać i rozwijać motorykę oraz koordynację ruchów całego ciała. Odpowiedni dobór środków, metod, pomocy dydaktycznych oraz sprzętów rehabilitacyjnych pozwoli nauczyć dzieci sygnalizowania o własnych potrzebach i uczuciach, kontrolowania własnych emocji, wyrobi gotowość do nawiązywania kontaktów społecznych dostępnymi sposobami komunikacji a to wszystko uwolni dzieci z izolacji i braku zrozumienia przez otoczenie (często nawet to najbliższą rodzinę). Każde z dzieci ma inne potrzeby, możliwości ponieważ znajduje się na różnych etapach rozwoju mowy, sprawności grafomotorycznych, rozwoju ruchowego, społecznego itp. A my całym zespołem specjalistów będziemy zwiększać ich samodzielność aby nauczyły się wyrażać słowem lub gestem swoje potrzeby, aby potrafiły pełzając, raczkując lub idąc dotrzeć do osoby lub przedmiotu którym się zainteresowały, itp. W związku z tym naszym celem będzie takie działanie które pomoże dzieciom w miarę ich możliwości wyrównać różnice, braki i rozwijać się dalej.

Uczestnicy projektu:

Nasza oferta kierowana jest do dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z Podkarpacia i ma za zadanie pomóc niemowlętom, dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z różnymi problemami. Naszym zadaniem będzie kompleksowa rehabilitacja psychomotoryczna dziecka niepełnosprawnego od pierwszych tygodni życia, która będzie prowadzona przez cały rok od poniedziałku do soboty. Terapie odbywające się sześć dni w  tygodniu, w różnych godzinach i porach dnia, stwarzają możliwości skorzystania z nich również podopiecznym, których rodzice podejmują pracę zawodową. Takie działania dają realną szansę na zmniejszenie deficytów, aby przeciwdziałać pogłębianiu się istniejących nieprawidłowości.

Termin realizacji projektu: 01.04.2019r. – 31.03.2022r.