Grupowy trening umiejętności społecznych

Głównymi celami treningu umiejętności społecznych jest poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych oraz pozytywna zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych, a przez to zmniejszenie doświadczanego napięcia oraz uzyskanie lepszej samooceny. Poziom umiejętności społecznych decyduje ...
Czytaj Dalej

Grupowe zajęcia sportowe

Rozwój ruchowy – kształtowanie cech: siła, skoczność, szybkość, gibkość i zwinność Rozwój równowagi i koordynacji ruchowej Wzmacnianie siły mięśniowej i poprawa wydolności organizmu – trening siłowy i cardio Wdrażanie do aktywnych form spędzania czasu wolnego Wyrabianie nawyku systematycznych ćwiczeń fizycznych ...
Czytaj Dalej

Małe warsztaty Terapii Zajęciowej

W toku zajęć szczególną uwagę zwraca się na naukę podstawowych czynności życia codziennego jak: czynności samoobsługowe, przygotowania prostych posiłków, doboru artykułów spożywczych, posługiwania się urządzeniami i narzędziami kuchennymi, utrzymania czystości, nakrywania i podawania do stołu, estetyki jedzenia, posługiwania się sztućcami, ...
Czytaj Dalej

Grupowe zajęcia na basenie

Środowisko wodne, dzięki swoim właściwościom fizycznym stwarza doskonałe warunki do prowadzenia w nim różnego rodzaju ćwiczeń, gier i zabaw. Ćwiczenia w wodzie to nie tylko pływanie, czy gimnastyka przeniesiona do środowiska wodnego lecz także konkretne metody terapii. Dlatego coraz chętniej, ...
Czytaj Dalej

Grupowe zajęcia dogoterapii

Dogoterapia to metoda wspomagająca proces rehabilitacji i terapii z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów w celu pomocy osobom niepełnosprawnym i nieprzystosowanym społecznie. Jej celem jest kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała, doskonalenie sprawności ruchowej stymulowanie zmysłów: słuchu, wzroku, dotyku , ćwiczenie ...
Czytaj Dalej

Grupowe zajęcia karate

Poprzez zajęcia karate tradycyjnego dziecko zyskuje środki do poszerzenia i pogłębienia swych zdolności fizycznych i umysłowych. Korzyści z treningu karate to rozwój sprawności ruchowej, wzmocnienie gorsetu mięśniowego, korekcja wad postawy, rozwój koordynacji ruchowej, zwiększenie ruchomości stawów i elastyczności mięśni, kształtowanie ...
Czytaj Dalej

Grupowe zajęcia taneczna

Zajęcia taneczne, które są prowadzone przez Grzegorza Pittner, przełamują dotychczasowy schemat nauki głównie tańców ludowych i tradycyjnych. Dlaczego? Ponieważ zwraca on przede wszystkim uwagę na rozbudzenie w dzieciach poczucia rytmu i koordynacji ruchowej, stąd sięganie po tak efektowne gatunki jak ...
Czytaj Dalej

Grupowe zajęcia terapii zajęciowej

Zajęcia prowadzone w ramach terapii zajęciowej z udziałem wolontariuszy wyzwalają aktywność twórczą, wyrównują braki oraz ograniczenia psychofizyczne, pozwalają zaakceptować siebie i innych. Stwarzają szerokie pole do realizacji możliwości dzieci, pobudzają do obrazowego wyrażania swoich odczuć. Ponadto rozwijają umiejętności manualne, koordynację ...
Czytaj Dalej

Grupowe zajęcia muzykoterapii

Głównym celem zajęć jest wszechstronna aktywizacja psychoruchowa dzieci. Ten cel realizowany jest przez: usprawnianie ruchowe w zakresie motoryki dużej i małej; budowanie świadomości własnego ,,ja”, oraz pozytywnego stosunku do siebie; stymulowanie, a przede wszystkim wywoływanie i ukierunkowywanie aktywności dzieci, ale ...
Czytaj Dalej

Grupowe zajęcia metodą V.Sherborne

Są to zajęcia, w których biorą udział dzieci i ich rodzice oraz wolontariusze. Podstawowe założenia metody, to rozwijanie przez ruch świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z ...
Czytaj Dalej