wczesne spomaganie rozwoje wwr titum rzeszów

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to bezpłatne specjalistyczne zajęcia dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
Celem wczesnego wspomagania rozwoju jest przed wszystkim pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.
Prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju zajmuje się zespół specjalistów, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.
Wymiar godzin wczesnego wspomagania rozwoju wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu.
Zajęcia prowadzone są indywidualnie na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka. Godziny spotkań dopasowywane są indywidualnie. 
Dziecko może korzystać z usprawniającej terapii do momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Oferta WWR

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Titum w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju oferuje:

  • zajęcia logopedyczne
  • zajęcia psychologiczne
  • zajęcia pedagogiczne
  • terapię integracji sensorycznej
  • rehabilitację ruchową