Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to bezpłatne specjalistyczne zajęcia dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Opinie o potrzebie WWR wydawane są przez Publiczne Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne (rejonizacja-  według adresu zamieszkania lub położenia przedszkola dziecka)

⇒ Celem wczesnego wspomagania rozwoju jest  pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka

⇒ Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka

⇒ Wymiar godzin wczesnego wspomagania rozwoju wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu

⇒ Dziecko może korzystać z usprawniającej terapii do momentu rozpoczęcia nauki w szkole ( od 0 – 7 r.ż.)

 

W ramach WWR dzieci mogą korzystać z następujących terapii:

  • Logopedyczna
  • Psychologiczna
  • Pedagogiczna
  • Integracja sensoryczna
  • Rehabilitacja ruchowa