Rozeznanie rynku

Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania oferty na przeprowadzenie zajęć z hipoterapii dla dzieci w ramach projektu „Centrum Terapii Titum” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty do pobrania:

1. Rozeznanie rynku

2. Opis przedmiotu zamówienia

3. Formularz oferty