Trwa rekrutacja do projektu

Trwa rekrutacja do projektu pn. „Krok za krokiem” współfinansowanego ze środków PFRON.

Projekt jest adresowany do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i/lub osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z terenu Podkarpacia (niemowlęta, dzieci, młodzież).

W ramach projektu realizujemy wsparcie w formie zajęć indywidualnych i grupowych (32 terapie).

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

tel. 601 685 655