Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Titum uprzejmie informuje, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się 05.04.2022 r. 
o godzinie 17:00
 (ul. Wyspiańskiego 16 a, budynek VIII LO sala gimnastyczna).

Obecność obowiązkowa.

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY TITUM

Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM,

Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

Stwierdzenie prawomocności obrad,

Podjęcie uchwały w przedmiocie jawności głosowania,

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia  w 2021 roku oraz podjęcie stosownych uchwał,

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, bilansu i rachunku zysków i strat za rok 2021 oraz podjęcie stosownych uchwał,

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2021 rok,

Podjęcie uchwały w zakresie podniesienia kwoty darowizny (1% podatku –  paragraf 6 Regulaminu  Członkowskiego Stowarzyszenia) na 2022 rok i  kolejne lata,

Wolne wnioski z zakresu kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.