Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju ruszają od stycznia

Drodzy Rodzice,

Od 1 stycznia 2019 roku zapraszamy na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju.

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to specjalistyczne zajęcia, z których korzystanie przysługuje dzieciom z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi.

Podstawą do tego, aby dziecko mogło skorzystać z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, jest uzyskanie odpowiedniej opinii o takiej potrzebie. Dokument ten wystawiają poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Zajęcia będą prowadzone indywidualnie z dzieckiem. Godziny spotkań dopasowywane będą indywidualnie. 

Dziecko może korzystać z usprawniającej terapii do momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Więcej informacji i wstępne zapisy pod numerem tel.: 601 685 655. 

Prosimy dzwonić w tej sprawie w poniższe dni i godziny:

WTOREK 8:30-15:00

ŚRODA 8:30-15:00

CZWARTEK 13:00-19:00

Zapraszamy!