Grupowe zajęcia dogoterapii

Dogoterapia to metoda wspomagająca proces rehabilitacji i terapii z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów w celu pomocy osobom niepełnosprawnym i nieprzystosowanym społecznie. Jej celem jest kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała, doskonalenie sprawności ruchowej, stymulowanie zmysłów: słuchu, wzroku, dotyku.

W czasie zajęć, dzieci ćwiczą koncentrację uwagi, uczą się troski o higienę własną i psa poprzez mycie rąk, czesanie, karmienie. Okazują również emocje i uczucia związane z kontaktem ze zwierzętami, naśladują ruchy poprzez obserwowanie czynności wykonywanych przez psa np. chodzenie, siadanie, leżenie. Uczą się również odpowiedzialności.