Grupowe zajęcia terapii zajęciowej

Zajęcia prowadzone w ramach terapii zajęciowej z udziałem wolontariuszy wyzwalają aktywność twórczą, wyrównują braki oraz ograniczenia psychofizyczne, pozwalają zaakceptować siebie i innych. Stwarzają szerokie pole do realizacji możliwości dzieci, pobudzają do obrazowego wyrażania swoich odczuć. Ponadto rozwijają umiejętności manualne, koordynację wzrokowo-ruchową oraz kształtują umiejętności wyrażania siebie poprzez zastosowanie środków plastycznych.

W terapii zajęciowej wykorzystywane są różnorodne metody i techniki pracy, co wpływa na poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności palców, dłoni, koncentracji uwagi, spostrzegawczości i możliwości wyrażania siebie. Zajęcia odbywają się w stałych grupach dobieranych wiekowo oraz pod względem możliwości psychofizycznych dziecka z udziałem rodziców.