Ewelina Skuratowska
Logopeda

Logopeda, obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku „Neurologopedia z elementami tyflologopedii” na Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego. Dodatkowo posiada tytuł terapeuty zajęciowego. Doświadczenie w pracy zdobyła prowadząc zajęcia WWR w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ZUZIA oraz prowadząc indywidualne terapie logopedyczne w przedszkolach. Aktualnie pracuje w Ośrodku Wczesnej Interwencji. Dodatkowo stale dokształca się podczas różnych szkoleń i kursów. Do najważniejszych należą: Terapia ręki dzieci i młodzieży, Kinesiotaping w logopedii, Niemowlak u logopedy cz.1, Miobobo, Metoda werbotonalna, Metoda Knillów. Pozwalają jej to na holistyczne spojrzenie na małego pacjenta.

 

 

 

Alina Pałys
Pedagog

Pedagog specjalny, neurologopeda. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz studia podyplomowe na kierunkach oligofrenopedagogika, logopedia, neurologopedia. Pracuje z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, dyslalią, afazją, opóźnionym rozwojem mowy, zespołami genetycznymi. Interesuje się alternatywnymi i wspomagającymi formami komunikacji (AAC).

 

Katarzyna Jankowska – Huk
Pedagog

Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki (Akademia Ignatianum w Krakowie) jak również studia podyplomowe na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (PCUD w Rzeszowie). Z wykształcenia i zamiłowania pedagog z 10 letnim stażem, dla którego dbałość o prawidłowy rozwój dziecka jest najważniejszą wartością. W pracy z podopiecznymi ceni ich indywidualność.

 

wwr rzeszów titum wczesne wspomagenie rozwoju
Aleksandra Świdrak
Terapeuta integracji sensorycznej

Terapeuta integracji sensorycznej. Swoją wiedzę zdobyła w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Ukończyła również oligofrenopedagogikę na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od wielu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnymi trudnościami. Pierwsze doświadczenie zdobywała jako wolontariuszka we wspólnocie „Perełki”, która zrzesza osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny. Następnie pracowała w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej przy Podkarpackim Hospicjum dla Dzieci oraz Placówce Wsparcia Dziennego w Ropczycach. Praca sprawia jej wiele radości i satysfakcji. Regularnie uczestniczy w podnoszących kwalifikacje szkoleniach i kursach, które pozwalają jej bardziej zrozumieć dziecko i jego „świat”.

 

Jadwiga Świąder

Fizjoterapeuta

Magister fizjoterapii, zajmuje się rehabilitacją dzieci z zaburzeniami rozwojowym. Jest terapeutą Ndt Bobath,  terapeutą masażu Shantali oraz terapeutą MNRI terapii wg Swietłany Masgutowej. W swojej pracy łączy różne metody, które mogą pomóc przy torowaniu prawidłowego wzorca ruchowego. Praca z dziećmi nakierunkowana jest na wszechstronne działanie – nie tylko na wzorce ruchowe, ale również na prawidłową reakcję odruchów oraz prawidłowe działanie narządów zmysłu, które poprawiają somatognozję oraz uczą selektywności ruchowej.