wwr rzeszów titum wczesne wspomagenie rozwoju

Martyna Iwińska – Gotkowska
Logopeda


Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz logopedia. Doświadczenie w pracy z dziećmi uzyskała pracując w placówkach w Warszawie oraz Rzeszowie. Na bieżąco uczestniczy w kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych podnosząc swoją wiedzę i kwalifikacje. Ukończyła szkolenie metody GORA, którą wykorzystuje w pracy z pacjentami. Interesuje się alternatywnymi i wspomagającymi formami komunikacji (AAC). Pracuje z dziećmi z dyslalią, opóźnieniem rozwoju mowy, dyzartrią, wadami genetycznymi, alalią, niedokształceniem mowy pochodzenia korowego (afazją dziecięcą), niepełnosprawnością intelektualną oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju.

 

wwr rzeszów titum wczesne wspomagenie rozwoju

Agata Pelc
Psycholog

Psycholog oraz nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ukończyła również studia pedagogiczne oraz podyplomowe kwalifikacyjne: Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera. Stale podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w specjalistycznych kursach, szkoleniach warsztatach i konferencjach a także współpracując z różnymi specjalistami. Obecnie pracuje w szkole podstawowej oraz w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 1, w Ośrodku Rehabilitacji dla Dzieci w Rzeszowie oraz w Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Titum”. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach rozwojowych, m.in. z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Zespołem Downa, nadpobudliwością psychoruchową i innymi zaburzeniami rozwojowymi.

 

wwr rzeszów titum wczesne wspomagenie rozwoju

Mariusz Zawierucha
Pedagog

Pedagog specjalny, terapeuta osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju a także terapeuta WWR (Wczesnego Wspomagania Rozwoju). Ukończył edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną, edukację i rehabilitację osób z autyzmem, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz edukację wczesnoszkolną przedszkolną. Obecnie realizuje szkolenia specjalistyczne dla osób ubiegających się o tytuł zawodowy terapeuty behawioralnego. W Stowarzyszeniu Titum pracuje w poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD). Prowadzi też zajęcia w ramach indywidualnej terapii zajęciowej i pedagogicznej. Na co dzień pracuje jako wychowawca i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Niepublicznej Szkole Podstawowej “Kraina Uśmiechu” w Rzeszowie.

 

 

wwr rzeszów titum wczesne wspomagenie rozwoju
Aleksandra Świdrak
Terapeuta integracji sensorycznej

Terapeuta integracji sensorycznej. Swoją wiedzę zdobyła w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Ukończyła również oligofrenopedagogikę na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od wielu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnymi trudnościami. Pierwsze doświadczenie zdobywała jako wolontariuszka we wspólnocie „Perełki”, która zrzesza osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny. Następnie pracowała w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej przy Podkarpackim Hospicjum dla Dzieci oraz Placówce Wsparcia Dziennego w Ropczycach. Praca sprawia jej wiele radości i satysfakcji. Regularnie uczestniczy w podnoszących kwalifikacje szkoleniach i kursach, które pozwalają jej bardziej zrozumieć dziecko i jego „świat”.