Terapia logopedyczna i neurolopedyczna

W zależności od dziecka i jego złożonych problemów celem terapii logopedycznej i neurologopedycznej jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych u dzieci, poprawa wyrazistości wypowiedzi czy umiejętne posługiwanie się komunikacją alternatywną.

Dobór metod i narzędzi diagnostycznych zależy od rodzaju zaburzenia, jego głębokości, nasilenia objawów, wieku pacjenta i jego możliwości psychofizycznych.

W ramach terapii stymulujemy bądź wygaszamy odruchy oralne, dążymy do normalizacji napięcia mięśniowego w zakresie mięśni mimicznych twarzy, artykulatorów i mięśni oddechowych. Prowadzimy bierne, wspomagane i czynne ćwiczenia narządów artykulacyjnych oraz aparatu ekspiracyjnego. Uczymy prawidłowych techniki karmienia. Wykorzystujemy neurologopedyczne strategie postępowania według koncepcji NDT – Bobach, Ustno – Twarzową Regulacyjną terapię Castillo – Moralesa, metodę Integracji Sensorycznej, Program Językowy Makaton, metodę Symultaniczno – Sekwencyjnej Nauki Czytania, Stosowaną Analizę Zachowania, mechaniczne, fonetyczne i lingwistyczne metody korygowania zaburzeń artykulacyjnych, programy terapii niepłynności mówienia i jąkania oraz logorytmikę. Stosujemy również elementy metod kompleksowych: Knillów – Świadomość ciała, kontakt i komunikacja, Dobrego Startu, Domana, Kinezjologii Edukacyjnej, Dyna-Lingua M.S.