Terapia metodą Padovan

Celem terapii metodą Padovan jest wyrównanie, rozwinięcie i funkcjonalne odzyskanie brakujących zdolności, które powstały na skutek zróżnicowanych zaburzeń w rozwoju neurologicznej organizacji ciała.

Powtórzenie procesów rozwoju ruchu, mowy oraz myślenia w sposób dynamiczny i harmonijny reorganizuje pracę centralnego systemu nerwowego. Terapia Padovan poprawia integrację systemu nerwowego oraz uruchomia mechanizmy zwiększające jego wydajność. Pozwala na odzyskanie utraconych funkcji oraz na aktywowanie naturalnych zdolności organizmu, które nie rozwinęły się lub uległy zaburzeniu z różnych względów.

Metoda może być skutecznie wykorzystywana w terapii osób w każdym wieku. Nie wymaga ona aktywnej współpracy ze strony pacjenta, co oznacza, że może być stosowana także w przypadku osób z ograniczoną świadomością czy władzą nad ciałem.

Metoda może być traktowana leczniczo, prewencyjnie lub w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania.

Metoda stosowana jest w terapii osób z: zaburzeniami rozwoju mowy, zaburzeniami w obszarze ustno-twarzowym (m.in. dysmorfie, rozszczepy wargi i podniebienia, wady zgryzu itp.), zaburzeniami głosu, dysfagią, dysleksją i dysgrafią, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD i niepełnosprawnością intelektualną.