Terapia wzrokowa

Celem optometrycznej terapii widzenia jest usprawnianie narządu wzroku i wzmacnianie mięśni, które poruszają gałką oczną. Terapia wpływa na prawidłowe ustawienie oczu podczas patrzenia na obiekty znajdujące się w różnych odległościach czy korygowanie wad zeza lub też odpowiednie przygotowanie narządu wzroku do interwencji chirurgicznej, jeżeli wada zeza nie jest możliwa do wyleczenia drogą terapeutyczną. Pozwala usprawnić widzenie przestrzenne i postrzeganie głębi dzięki komfortowemu widzeniu obuocznemu.