Terapia wzrokowa

Optometryczna terapia widzenia usprawnia narząd wzroku, wzmacnia mięśnie poruszające gałką oczną, wpływając na prawidłowe ustawienie oczu podczas patrzenia na obiekty znajdujące się w różnych odległościach (prawidłowa konwergencja podczas pracy np. w bliży) czy korygowanie wad zeza lub też odpowiednie przygotowanie narządu wzroku do interwencji chirurgicznej, jeżeli wada zeza nie jest możliwa do wyleczenia drogą terapeutyczną. Pozwala usprawnić widzenie przestrzenne i postrzeganie głębi dzięki komfortowemu widzeniu obuocznemu.